על העמותה

מפעלי לימוד המשנה  -  'הפרק היומי',  נוסדו בט"ו בשבט, ה'תשס"ב ע"י הרב אליהו קדוש שליט"א על מנת להרבות להגדיל ולהאדיר את לימוד המשנה בארץ הקודש ובתפוצותיה, וע''י עזרת הנדיב, ונשיא הפרק היומי בחו''ל מר דוד קדוש הי''ו מקהילת פנמה המעטירה.

תקנה זו של לימוד פרק משנה יומי עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא נתקנה לפני כ-400 שנה ע"י המהר"ל מפראג, וחודשה בט"ו בשבט, ה'תשס"ב ע"י הרב אליהו קדוש שליט"א.

הרב יום טוב ליפמאן הלר ז''ל , בעל מחבר פירוש 'תוספות יום-טוב', היה מתלמידי המהר''ל מפראג, הביא תקנה זו בפתיחת הקדמתו לפירוש הש''ס משניות ומוסיף כי תקנה זו הינה חשובה עוד יותר מתקנתו של "רבי" מסדר המשניות, כיון ש"רבי" תיקן לגרוס את המשניות כהוויתן  ואילו המהר"ל תיקן ללומדה עם פירוש הברטנורא, שהוא כידוע 'תמצית הש''ס גמרא',  ע"מ להבינה.

מראשית עוסקים אנו בפתיחת שעורי משנה ברחבי הארץ, בעריכת חומר עזר לשמיעה ולצפיה , בהפצת עלונים תורניים  ובהדפסת והפצת לוחות לימוד יומיים, כשבתחילה הופצו כ-6000 לוחות ובעקבות ההתעוררות הרבה ודרישת הצבור הלך המפעל וגדל עד להפצת כ-60,000 לוחות במחזור הנוכחי [כ"י] . על חשיבות למוד המשנה וההנאה הגדולה בסיום הש"ס באופן מסודר ומקיף אין צורך להאריך.

ספורים מרגשים רבים הגיעו למשרדי הפרק היומי, ביניהם יהודי בן 85 שהתקשר להודות על שבזכות הלוח סיים בפעם הראשונה בחייו את הש"ס , אב ובנו שסיימו את הש"ס בלמוד משותף , לוחם במלחמת לבנון השניה שניצל ממוות בזכות הלמוד ועוד... רבים מתקשרים ע"מ להנציח את יקיריהם בפעילויות המפעל השונות שכן ידוע ענין עילוי הנשמה הגדול באמצעות לימוד והפצת המשניות בדווקא.

האדמו"ר שלמה בוסו שליט"א, נין ונכד להאי סבא קדישא רבינו ישראל אביחצירא סידנא בבא סאלי זיע"א, דור חמישי לרבינו יעקב אביחצירא ה'אביר יעקב', הינו מהרבנים האהובים בכלל קהילות ישראל, ואנו במפעל המשניות 'הפרק היומי' מרבים לקבל ממנו עצה ותושייה.
הרב ידוע בחיבתו העצומה ללימוד המשנה, לפי הידוע לנו הרב הוא מיחידי סגולה בדורנו שלמעלה מעשרים שנה זוכה לסיים את ש"ס המשניות מידי חודש בחודשו בסעודת ראש חודש מפוארת בבית מדרשו של האדמו"ר לכבודה של תורה, בהשתתפות קהל רב מתלמידי וחסידי הרב, וכן פתוח לציבור הקדוש החפצים ליטול חלק במעמד גדול זה (המעוניינים לקבל הודעה על הסיום הבא, או להגיע לקבלת קהל של הרב - לפנות בטקסט בלבד 0528661616)

מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך" (בראשית ויחי, חמישי), אשר בן יעקב מציל מגיהנום כל הלומד/גורס משנה, שכן "שמנה" אותיות "משנה" (מדרש). ועוד שם שיוסף הוא "אביר יעקב". ידועה דמותו רבת ההוד של רבינו יעקב אביחצירא זיע"א 'האביר יעקב', שכל הלומד בספריו זוכה ליראת שמים טהורה, וכן חיבתו העצומה ללימוד המשנה שהיה משנן כל יום חי פרקי משנה בע"פ (עיין הקדמת בנו רבי אהרון לפיתוחי חותם), ולא בכדי מופיע כינויו שם כי "משנה" גימ' "פרנסה" גימ' "אביר יעקב" (395) שכל הלומד משנה זוכה לפרנסה (החיד"א, אמרי פנחס) וזוכה ליר"ש ותיקון הברית (אריז"ל, רמ"ע מפאנו, חיד"א ועוד) א.ק.