לוח תמידי לפרק היומי

הבא
דצמבר 2023
הקודם
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
 
1דצמברי"ח כסלו התשפ"דשבת ט"ז
2דצמברי"ט כסלו התשפ"דשבת י"ז
3דצמברכ' כסלו התשפ"דשבת י"ח
4דצמברכ"א כסלו התשפ"דשבת י"ט
5דצמברכ"ב כסלו התשפ"דשבת כ'
6דצמברכ"ג כסלו התשפ"דשבת כ"א
7דצמברכ"ד כסלו התשפ"דשבת כ"ב
8דצמברכ"ה כסלו התשפ"דשבת כ"ג
9דצמברכ"ו כסלו התשפ"דשבת כ"ד
10דצמברכ"ז כסלו התשפ"דעירובין א'
11דצמברכ"ח כסלו התשפ"דעירובין ב'
12דצמברכ"ט כסלו התשפ"דעירובין ג'
13דצמברא' טבת התשפ"דעירובין ד'
14דצמברב' טבת התשפ"דעירובין ה'
15דצמברג' טבת התשפ"דעירובין ו'
16דצמברד' טבת התשפ"דעירובין ז'
17דצמברה' טבת התשפ"דעירובין ח'
18דצמברו' טבת התשפ"דעירובין ט'
19דצמברז' טבת התשפ"דעירובין י'
20דצמברח' טבת התשפ"דפסחים א'
21דצמברט' טבת התשפ"דפסחים ב'
22דצמברי' טבת התשפ"דפסחים ג'
23דצמברי"א טבת התשפ"דפסחים ד'
24דצמברי"ב טבת התשפ"דפסחים ה'
25דצמברי"ג טבת התשפ"דפסחים ו'
26דצמברי"ד טבת התשפ"דפסחים ז'
27דצמברט"ו טבת התשפ"דפסחים ח'
28דצמברט"ז טבת התשפ"דפסחים ט'
29דצמברי"ז טבת התשפ"דפסחים י'
30דצמברי"ח טבת התשפ"דשקלים א'
31דצמברי"ט טבת התשפ"דשקלים ב'