לוח תמידי לפרק היומי

הבא
אפריל 2021
הקודם
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
1אפרילי"ט ניסן התשפ"איבמות ד'
2אפרילכ' ניסן התשפ"איבמות ה'
3אפרילכ"א ניסן התשפ"איבמות ו'
4אפרילכ"ב ניסן התשפ"איבמות ז'
5אפרילכ"ג ניסן התשפ"איבמות ח'
6אפרילכ"ד ניסן התשפ"איבמות ט'
7אפרילכ"ה ניסן התשפ"איבמות י'
8אפרילכ"ו ניסן התשפ"איבמות י"א
9אפרילכ"ז ניסן התשפ"איבמות י"ב
10אפרילכ"ח ניסן התשפ"איבמות י"ג
11אפרילכ"ט ניסן התשפ"איבמות י"ד
12אפרילל' ניסן התשפ"איבמות ט"ו
13אפרילא' אייר התשפ"איבמות ט"ז
14אפרילב' אייר התשפ"אכתובות א'
15אפרילג' אייר התשפ"אכתובות ב'
16אפרילד' אייר התשפ"אכתובות ג'
17אפרילה' אייר התשפ"אכתובות ד'
18אפרילו' אייר התשפ"אכתובות ה'
19אפרילז' אייר התשפ"אכתובות ו'
20אפרילח' אייר התשפ"אכתובות ז'
21אפרילט' אייר התשפ"אכתובות ח'
22אפרילי' אייר התשפ"אכתובות ט'
23אפרילי"א אייר התשפ"אכתובות י'
24אפרילי"ב אייר התשפ"אכתובות י"א
25אפרילי"ג אייר התשפ"אכתובות י"ב
26אפרילי"ד אייר התשפ"אכתובות י"ג
27אפרילט"ו אייר התשפ"אנדרים א'
28אפרילט"ז אייר התשפ"אנדרים ב'
29אפרילי"ז אייר התשפ"אנדרים ג'
30אפרילי"ח אייר התשפ"אנדרים ד'