לוח תמידי לפרק היומי

הבא
אוקטובר 2020
הקודם
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
1אוקטוברי"ג תשרי התשפ"אזבים א'
2אוקטוברי"ד תשרי התשפ"אזבים ב'
3אוקטוברט"ו תשרי התשפ"אזבים ג'
4אוקטוברט"ז תשרי התשפ"אזבים ד'
5אוקטוברי"ז תשרי התשפ"אזבים ה'
6אוקטוברי"ח תשרי התשפ"אטבול יום א'
7אוקטוברי"ט תשרי התשפ"אטבול יום ב'
8אוקטוברכ' תשרי התשפ"אטבול יום ג'
9אוקטוברכ"א תשרי התשפ"אטבול יום ד'
10אוקטוברכ"ב תשרי התשפ"אידים א'
11אוקטוברכ"ג תשרי התשפ"אידים ב'
12אוקטוברכ"ד תשרי התשפ"אידים ג'
13אוקטוברכ"ה תשרי התשפ"אידים ד'
14אוקטוברכ"ו תשרי התשפ"אעוקצין א'
15אוקטוברכ"ז תשרי התשפ"אעוקצין ב'
16אוקטוברכ"ח תשרי התשפ"אעוקצין ג'
17אוקטוברכ"ט תשרי התשפ"אברכות א'
18אוקטוברל' תשרי התשפ"אברכות ב'
19אוקטוברא' חשון התשפ"אברכות ג'
20אוקטוברב' חשון התשפ"אברכות ד'
21אוקטוברג' חשון התשפ"אברכות ה'
22אוקטוברד' חשון התשפ"אברכות ו'
23אוקטוברה' חשון התשפ"אברכות ז'
24אוקטוברו' חשון התשפ"אברכות ח'
25אוקטוברז' חשון התשפ"אברכות ט'
26אוקטוברח' חשון התשפ"אפאה א'
27אוקטוברט' חשון התשפ"אפאה ב'
28אוקטוברי' חשון התשפ"אפאה ג'
29אוקטוברי"א חשון התשפ"אפאה ד'
30אוקטוברי"ב חשון התשפ"אפאה ה'
31אוקטוברי"ג חשון התשפ"אפאה ו'