לוח תמידי לפרק היומי

הבא
פברואר 2024
הקודם
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
1פברוארכ"ב שבט התשפ"דתענית ד'
2פברוארכ"ג שבט התשפ"דמגילה א'
3פברוארכ"ד שבט התשפ"דמגילה ב'
4פברוארכ"ה שבט התשפ"דמגילה ג'
5פברוארכ"ו שבט התשפ"דמגילה ד'
6פברוארכ"ז שבט התשפ"דמועד קטן א'
7פברוארכ"ח שבט התשפ"דמועד קטן ב'
8פברוארכ"ט שבט התשפ"דמועד קטן ג'
9פברוארל' שבט התשפ"דחגיגה א'
10פברוארא' אדר א' התשפ"דחגיגה ב'
11פברוארב' אדר א' התשפ"דחגיגה ג'
12פברוארג' אדר א' התשפ"דיבמות א'
13פברוארד' אדר א' התשפ"דיבמות ב'
14פברוארה' אדר א' התשפ"דיבמות ג'
15פברוארו' אדר א' התשפ"דיבמות ד'
16פברוארז' אדר א' התשפ"דיבמות ה'
17פברוארח' אדר א' התשפ"דיבמות ו'
18פברוארט' אדר א' התשפ"דיבמות ז'
19פברוארי' אדר א' התשפ"דיבמות ח'
20פברוארי"א אדר א' התשפ"דיבמות ט'
21פברוארי"ב אדר א' התשפ"דיבמות י'
22פברוארי"ג אדר א' התשפ"דיבמות י"א
23פברוארי"ד אדר א' התשפ"דיבמות י"ב
24פברוארט"ו אדר א' התשפ"דיבמות י"ג
25פברוארט"ז אדר א' התשפ"דיבמות י"ד
26פברוארי"ז אדר א' התשפ"דיבמות ט"ו
27פברוארי"ח אדר א' התשפ"דיבמות ט"ז
28פברוארי"ט אדר א' התשפ"דכתובות א'
29פברוארכ' אדר א' התשפ"דכתובות ב'