לוח תמידי לפרק היומי

הבא
יוני 2020
הקודם
א ב ג ד ה ו ש
 
1יוניט' סיון התש"פתמיד ד'
2יוניי' סיון התש"פתמיד ה'
3יוניי"א סיון התש"פתמיד ו'
4יוניי"ב סיון התש"פתמיד ז'
5יוניי"ג סיון התש"פמידות א'
6יוניי"ד סיון התש"פמידות ב'
7יוניט"ו סיון התש"פמידות ג'
8יוניט"ז סיון התש"פמידות ד'
9יוניי"ז סיון התש"פמידות ה'
10יוניי"ח סיון התש"פקינים א'
11יוניי"ט סיון התש"פקינים ב'
12יוניכ' סיון התש"פקינים ג'
13יוניכ"א סיון התש"פכלים א'
14יוניכ"ב סיון התש"פכלים ב'
15יוניכ"ג סיון התש"פכלים ג'
16יוניכ"ד סיון התש"פכלים ד'
17יוניכ"ה סיון התש"פכלים ה'
18יוניכ"ו סיון התש"פכלים ו'
19יוניכ"ז סיון התש"פכלים ז'
20יוניכ"ח סיון התש"פכלים ח'
21יוניכ"ט סיון התש"פכלים ט'
22יוניל' סיון התש"פכלים י'
23יוניא' תמוז התש"פכלים י"א
24יוניב' תמוז התש"פכלים י"ב
25יוניג' תמוז התש"פכלים י"ג
26יוניד' תמוז התש"פכלים י"ד
27יוניה' תמוז התש"פכלים ט"ו
28יוניו' תמוז התש"פכלים ט"ז
29יוניז' תמוז התש"פכלים י"ז
30יוניח' תמוז התש"פכלים י"ח