לוח תמידי לפרק היומי

הבא
ספטמבר 2021
הקודם
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
1ספטמברכ"ד אלול התשפ"אזבחים י"ב
2ספטמברכ"ה אלול התשפ"אזבחים י"ג
3ספטמברכ"ו אלול התשפ"אזבחים י"ד
4ספטמברכ"ז אלול התשפ"אמנחות א'
5ספטמברכ"ח אלול התשפ"אמנחות ב'
6ספטמברכ"ט אלול התשפ"אמנחות ג'
7ספטמברא' תשרי התשפ"במנחות ד'
8ספטמברב' תשרי התשפ"במנחות ה'
9ספטמברג' תשרי התשפ"במנחות ו'
10ספטמברד' תשרי התשפ"במנחות ז'
11ספטמברה' תשרי התשפ"במנחות ח'
12ספטמברו' תשרי התשפ"במנחות ט'
13ספטמברז' תשרי התשפ"במנחות י'
14ספטמברח' תשרי התשפ"במנחות י"א
15ספטמברט' תשרי התשפ"במנחות י"ב
16ספטמברי' תשרי התשפ"במנחות י"ג
17ספטמברי"א תשרי התשפ"בחולין א'
18ספטמברי"ב תשרי התשפ"בחולין ב'
19ספטמברי"ג תשרי התשפ"בחולין ג'
20ספטמברי"ד תשרי התשפ"בחולין ד'
21ספטמברט"ו תשרי התשפ"בחולין ה'
22ספטמברט"ז תשרי התשפ"בחולין ו'
23ספטמברי"ז תשרי התשפ"בחולין ז'
24ספטמברי"ח תשרי התשפ"בחולין ח'
25ספטמברי"ט תשרי התשפ"בחולין ט'
26ספטמברכ' תשרי התשפ"בחולין י'
27ספטמברכ"א תשרי התשפ"בחולין י"א
28ספטמברכ"ב תשרי התשפ"בחולין י"ב
29ספטמברכ"ג תשרי התשפ"בבכורות א'
30ספטמברכ"ד תשרי התשפ"בבכורות ב'