לוח תמידי לפרק היומי

הבא
אוגוסט 2020
הקודם
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
 
 
1אוגוסטי"א אב התש"פנגעים ב'
2אוגוסטי"ב אב התש"פנגעים ג'
3אוגוסטי"ג אב התש"פנגעים ד'
4אוגוסטי"ד אב התש"פנגעים ה'
5אוגוסטט"ו אב התש"פנגעים ו'
6אוגוסטט"ז אב התש"פנגעים ז'
7אוגוסטי"ז אב התש"פנגעים ח'
8אוגוסטי"ח אב התש"פנגעים ט'
9אוגוסטי"ט אב התש"פנגעים י'
10אוגוסטכ' אב התש"פנגעים י"א
11אוגוסטכ"א אב התש"פנגעים י"ב
12אוגוסטכ"ב אב התש"פנגעים י"ג
13אוגוסטכ"ג אב התש"פנגעים י"ד
14אוגוסטכ"ד אב התש"פפרה א'
15אוגוסטכ"ה אב התש"פפרה ב'
16אוגוסטכ"ו אב התש"פפרה ג'
17אוגוסטכ"ז אב התש"פפרה ד'
18אוגוסטכ"ח אב התש"פפרה ה'
19אוגוסטכ"ט אב התש"פפרה ו'
20אוגוסטל' אב התש"פפרה ז'
21אוגוסטא' אלול התש"פפרה ח'
22אוגוסטב' אלול התש"פפרה ט'
23אוגוסטג' אלול התש"פפרה י'
24אוגוסטד' אלול התש"פפרה י"א
25אוגוסטה' אלול התש"פפרה י"ב
26אוגוסטו' אלול התש"פטהרות א'
27אוגוסטז' אלול התש"פטהרות ב'
28אוגוסטח' אלול התש"פטהרות ג'
29אוגוסטט' אלול התש"פטהרות ד'
30אוגוסטי' אלול התש"פטהרות ה'
31אוגוסטי"א אלול התש"פטהרות ו'