לוח תמידי לפרק היומי

הבא
מאי 2024
הקודם
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
1מאיכ"ג ניסן התשפ"דבבא קמא ט'
2מאיכ"ד ניסן התשפ"דבבא קמא י'
3מאיכ"ה ניסן התשפ"דבבא מציעא א'
4מאיכ"ו ניסן התשפ"דבבא מציעא ב'
5מאיכ"ז ניסן התשפ"דבבא מציעא ג'
6מאיכ"ח ניסן התשפ"דבבא מציעא ד'
7מאיכ"ט ניסן התשפ"דבבא מציעא ה'
8מאיל' ניסן התשפ"דבבא מציעא ו'
9מאיא' אייר התשפ"דבבא מציעא ז'
10מאיב' אייר התשפ"דבבא מציעא ח'
11מאיג' אייר התשפ"דבבא מציעא ט'
12מאיד' אייר התשפ"דבבא מציעא י'
13מאיה' אייר התשפ"דבבא בתרא א'
14מאיו' אייר התשפ"דבבא בתרא ב'
15מאיז' אייר התשפ"דבבא בתרא ג'
16מאיח' אייר התשפ"דבבא בתרא ד'
17מאיט' אייר התשפ"דבבא בתרא ה'
18מאיי' אייר התשפ"דבבא בתרא ו'
19מאיי"א אייר התשפ"דבבא בתרא ז'
20מאיי"ב אייר התשפ"דבבא בתרא ח'
21מאיי"ג אייר התשפ"דבבא בתרא ט'
22מאיי"ד אייר התשפ"דבבא בתרא י'
23מאיט"ו אייר התשפ"דסנהדרין א'
24מאיט"ז אייר התשפ"דסנהדרין ב'
25מאיי"ז אייר התשפ"דסנהדרין ג'
26מאיי"ח אייר התשפ"דסנהדרין ד'
27מאיי"ט אייר התשפ"דסנהדרין ה'
28מאיכ' אייר התשפ"דסנהדרין ו'
29מאיכ"א אייר התשפ"דסנהדרין ז'
30מאיכ"ב אייר התשפ"דסנהדרין ח'
31מאיכ"ג אייר התשפ"דסנהדרין ט'