לוח תמידי לפרק היומי

הבא
אפריל 2023
הקודם
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
 
 
1אפרילי' ניסן התשפ"גתמורה ז'
2אפרילי"א ניסן התשפ"גכריתות א'
3אפרילי"ב ניסן התשפ"גכריתות ב'
4אפרילי"ג ניסן התשפ"גכריתות ג'
5אפרילי"ד ניסן התשפ"גכריתות ד'
6אפרילט"ו ניסן התשפ"גכריתות ה'
7אפרילט"ז ניסן התשפ"גכריתות ו'
8אפרילי"ז ניסן התשפ"גמעילה א'
9אפרילי"ח ניסן התשפ"גמעילה ב'
10אפרילי"ט ניסן התשפ"גמעילה ג'
11אפרילכ' ניסן התשפ"גמעילה ד'
12אפרילכ"א ניסן התשפ"גמעילה ה'
13אפרילכ"ב ניסן התשפ"גמעילה ו'
14אפרילכ"ג ניסן התשפ"גתמיד א'
15אפרילכ"ד ניסן התשפ"גתמיד ב'
16אפרילכ"ה ניסן התשפ"גתמיד ג'
17אפרילכ"ו ניסן התשפ"גתמיד ד'
18אפרילכ"ז ניסן התשפ"גתמיד ה'
19אפרילכ"ח ניסן התשפ"גתמיד ו'
20אפרילכ"ט ניסן התשפ"גתמיד ז'
21אפרילל' ניסן התשפ"גמידות א'
22אפרילא' אייר התשפ"גמידות ב'
23אפרילב' אייר התשפ"גמידות ג'
24אפרילג' אייר התשפ"גמידות ד'
25אפרילד' אייר התשפ"גמידות ה'
26אפרילה' אייר התשפ"גקינים א'
27אפרילו' אייר התשפ"גקינים ב'
28אפרילז' אייר התשפ"גקינים ג'
29אפרילח' אייר התשפ"גכלים א'
30אפרילט' אייר התשפ"גכלים ב'