לוח תמידי לפרק היומי

הבא
נובמבר 2021
הקודם
א ב ג ד ה ו ש
 
1נובמברכ"ו חשון התשפ"במעילה ג'
2נובמברכ"ז חשון התשפ"במעילה ד'
3נובמברכ"ח חשון התשפ"במעילה ה'
4נובמברכ"ט חשון התשפ"במעילה ו'
5נובמברא' כסלו התשפ"בתמיד א'
6נובמברב' כסלו התשפ"בתמיד ב'
7נובמברג' כסלו התשפ"בתמיד ג'
8נובמברד' כסלו התשפ"בתמיד ד'
9נובמברה' כסלו התשפ"בתמיד ה'
10נובמברו' כסלו התשפ"בתמיד ו'
11נובמברז' כסלו התשפ"בתמיד ז'
12נובמברח' כסלו התשפ"במידות א'
13נובמברט' כסלו התשפ"במידות ב'
14נובמברי' כסלו התשפ"במידות ג'
15נובמברי"א כסלו התשפ"במידות ד'
16נובמברי"ב כסלו התשפ"במידות ה'
17נובמברי"ג כסלו התשפ"בקינים א'
18נובמברי"ד כסלו התשפ"בקינים ב'
19נובמברט"ו כסלו התשפ"בקינים ג'
20נובמברט"ז כסלו התשפ"בכלים א'
21נובמברי"ז כסלו התשפ"בכלים ב'
22נובמברי"ח כסלו התשפ"בכלים ג'
23נובמברי"ט כסלו התשפ"בכלים ד'
24נובמברכ' כסלו התשפ"בכלים ה'
25נובמברכ"א כסלו התשפ"בכלים ו'
26נובמברכ"ב כסלו התשפ"בכלים ז'
27נובמברכ"ג כסלו התשפ"בכלים ח'
28נובמברכ"ד כסלו התשפ"בכלים ט'
29נובמברכ"ה כסלו התשפ"בכלים י'
30נובמברכ"ו כסלו התשפ"בכלים י"א