לוח תמידי לפרק היומי

הבא
דצמבר 2022
הקודם
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
1דצמברז' כסלו התשפ"גבבא מציעא ז'
2דצמברח' כסלו התשפ"גבבא מציעא ח'
3דצמברט' כסלו התשפ"גבבא מציעא ט'
4דצמברי' כסלו התשפ"גבבא מציעא י'
5דצמברי"א כסלו התשפ"גבבא בתרא א'
6דצמברי"ב כסלו התשפ"גבבא בתרא ב'
7דצמברי"ג כסלו התשפ"גבבא בתרא ג'
8דצמברי"ד כסלו התשפ"גבבא בתרא ד'
9דצמברט"ו כסלו התשפ"גבבא בתרא ה'
10דצמברט"ז כסלו התשפ"גבבא בתרא ו'
11דצמברי"ז כסלו התשפ"גבבא בתרא ז'
12דצמברי"ח כסלו התשפ"גבבא בתרא ח'
13דצמברי"ט כסלו התשפ"גבבא בתרא ט'
14דצמברכ' כסלו התשפ"גבבא בתרא י'
15דצמברכ"א כסלו התשפ"גסנהדרין א'
16דצמברכ"ב כסלו התשפ"גסנהדרין ב'
17דצמברכ"ג כסלו התשפ"גסנהדרין ג'
18דצמברכ"ד כסלו התשפ"גסנהדרין ד'
19דצמברכ"ה כסלו התשפ"גסנהדרין ה'
20דצמברכ"ו כסלו התשפ"גסנהדרין ו'
21דצמברכ"ז כסלו התשפ"גסנהדרין ז'
22דצמברכ"ח כסלו התשפ"גסנהדרין ח'
23דצמברכ"ט כסלו התשפ"גסנהדרין ט'
24דצמברל' כסלו התשפ"גסנהדרין י'
25דצמברא' טבת התשפ"גסנהדרין י"א
26דצמברב' טבת התשפ"גמכות א'
27דצמברג' טבת התשפ"גמכות ב'
28דצמברד' טבת התשפ"גמכות ג'
29דצמברה' טבת התשפ"גשבועות א'
30דצמברו' טבת התשפ"גשבועות ב'
31דצמברז' טבת התשפ"גשבועות ג'