לוח תמידי לפרק היומי

הבא
אפריל 2020
הקודם
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
1אפרילז' ניסן התש"פמנחות ה'
2אפרילח' ניסן התש"פמנחות ו'
3אפרילט' ניסן התש"פמנחות ז'
4אפרילי' ניסן התש"פמנחות ח'
5אפרילי"א ניסן התש"פמנחות ט'
6אפרילי"ב ניסן התש"פמנחות י'
7אפרילי"ג ניסן התש"פמנחות י"א
8אפרילי"ד ניסן התש"פמנחות י"ב
9אפרילט"ו ניסן התש"פמנחות י"ג
10אפרילט"ז ניסן התש"פחולין א'
11אפרילי"ז ניסן התש"פחולין ב'
12אפרילי"ח ניסן התש"פחולין ג'
13אפרילי"ט ניסן התש"פחולין ד'
14אפרילכ' ניסן התש"פחולין ה'
15אפרילכ"א ניסן התש"פחולין ו'
16אפרילכ"ב ניסן התש"פחולין ז'
17אפרילכ"ג ניסן התש"פחולין ח'
18אפרילכ"ד ניסן התש"פחולין ט'
19אפרילכ"ה ניסן התש"פחולין י'
20אפרילכ"ו ניסן התש"פחולין י"א
21אפרילכ"ז ניסן התש"פחולין י"ב
22אפרילכ"ח ניסן התש"פבכורות א'
23אפרילכ"ט ניסן התש"פבכורות ב'
24אפרילל' ניסן התש"פבכורות ג'
25אפרילא' אייר התש"פבכורות ד'
26אפרילב' אייר התש"פבכורות ה'
27אפרילג' אייר התש"פבכורות ו'
28אפרילד' אייר התש"פבכורות ז'
29אפרילה' אייר התש"פבכורות ח'
30אפרילו' אייר התש"פבכורות ט'