לוח תמידי לפרק היומי

הבא
ינואר 2020
הקודם
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
1ינוארד' טבת התש"פבבא קמא ב'
2ינוארה' טבת התש"פבבא קמא ג'
3ינוארו' טבת התש"פבבא קמא ד'
4ינוארז' טבת התש"פבבא קמא ה'
5ינוארח' טבת התש"פבבא קמא ו'
6ינוארט' טבת התש"פבבא קמא ז'
7ינוארי' טבת התש"פבבא קמא ח'
8ינוארי"א טבת התש"פבבא קמא ט'
9ינוארי"ב טבת התש"פבבא קמא י'
10ינוארי"ג טבת התש"פבבא מציעא א'
11ינוארי"ד טבת התש"פבבא מציעא ב'
12ינוארט"ו טבת התש"פבבא מציעא ג'
13ינוארט"ז טבת התש"פבבא מציעא ד'
14ינוארי"ז טבת התש"פבבא מציעא ה'
15ינוארי"ח טבת התש"פבבא מציעא ו'
16ינוארי"ט טבת התש"פבבא מציעא ז'
17ינוארכ' טבת התש"פבבא מציעא ח'
18ינוארכ"א טבת התש"פבבא מציעא ט'
19ינוארכ"ב טבת התש"פבבא מציעא י'
20ינוארכ"ג טבת התש"פבבא בתרא א'
21ינוארכ"ד טבת התש"פבבא בתרא ב'
22ינוארכ"ה טבת התש"פבבא בתרא ג'
23ינוארכ"ו טבת התש"פבבא בתרא ד'
24ינוארכ"ז טבת התש"פבבא בתרא ה'
25ינוארכ"ח טבת התש"פבבא בתרא ו'
26ינוארכ"ט טבת התש"פבבא בתרא ז'
27ינוארא' שבט התש"פבבא בתרא ח'
28ינוארב' שבט התש"פבבא בתרא ט'
29ינוארג' שבט התש"פבבא בתרא י'
30ינוארד' שבט התש"פסנהדרין א'
31ינוארה' שבט התש"פסנהדרין ב'