לוח תמידי לפרק היומי

הבא
מאי 2022
הקודם
א ב ג ד ה ו ש
1מאיל' ניסן התשפ"בשביעית ד'
2מאיא' אייר התשפ"בשביעית ה'
3מאיב' אייר התשפ"בשביעית ו'
4מאיג' אייר התשפ"בשביעית ז'
5מאיד' אייר התשפ"בשביעית ח'
6מאיה' אייר התשפ"בשביעית ט'
7מאיו' אייר התשפ"בשביעית י'
8מאיז' אייר התשפ"בתרומות א'
9מאיח' אייר התשפ"בתרומות ב'
10מאיט' אייר התשפ"בתרומות ג'
11מאיי' אייר התשפ"בתרומות ד'
12מאיי"א אייר התשפ"בתרומות ה'
13מאיי"ב אייר התשפ"בתרומות ו'
14מאיי"ג אייר התשפ"בתרומות ז'
15מאיי"ד אייר התשפ"בתרומות ח'
16מאיט"ו אייר התשפ"בתרומות ט'
17מאיט"ז אייר התשפ"בתרומות י'
18מאיי"ז אייר התשפ"בתרומות י"א
19מאיי"ח אייר התשפ"במעשרות א'
20מאיי"ט אייר התשפ"במעשרות ב'
21מאיכ' אייר התשפ"במעשרות ג'
22מאיכ"א אייר התשפ"במעשרות ד'
23מאיכ"ב אייר התשפ"במעשרות ה'
24מאיכ"ג אייר התשפ"במעשר שני א'
25מאיכ"ד אייר התשפ"במעשר שני ב'
26מאיכ"ה אייר התשפ"במעשר שני ג'
27מאיכ"ו אייר התשפ"במעשר שני ד'
28מאיכ"ז אייר התשפ"במעשר שני ה'
29מאיכ"ח אייר התשפ"בחלה א'
30מאיכ"ט אייר התשפ"בחלה ב'
31מאיא' סיון התשפ"בחלה ג'