לוח תמידי לפרק היומי

הבא
דצמבר 2019
הקודם
א ב ג ד ה ו ש
1דצמברג' כסלו התש"פנזיר ב'
2דצמברד' כסלו התש"פנזיר ג'
3דצמברה' כסלו התש"פנזיר ד'
4דצמברו' כסלו התש"פנזיר ה'
5דצמברז' כסלו התש"פנזיר ו'
6דצמברח' כסלו התש"פנזיר ז'
7דצמברט' כסלו התש"פנזיר ח'
8דצמברי' כסלו התש"פנזיר ט'
9דצמברי"א כסלו התש"פסוטה א'
10דצמברי"ב כסלו התש"פסוטה ב'
11דצמברי"ג כסלו התש"פסוטה ג'
12דצמברי"ד כסלו התש"פסוטה ד'
13דצמברט"ו כסלו התש"פסוטה ה'
14דצמברט"ז כסלו התש"פסוטה ו'
15דצמברי"ז כסלו התש"פסוטה ז'
16דצמברי"ח כסלו התש"פסוטה ח'
17דצמברי"ט כסלו התש"פסוטה ט'
18דצמברכ' כסלו התש"פגיטין א'
19דצמברכ"א כסלו התש"פגיטין ב'
20דצמברכ"ב כסלו התש"פגיטין ג'
21דצמברכ"ג כסלו התש"פגיטין ד'
22דצמברכ"ד כסלו התש"פגיטין ה'
23דצמברכ"ה כסלו התש"פגיטין ו'
24דצמברכ"ו כסלו התש"פגיטין ז'
25דצמברכ"ז כסלו התש"פגיטין ח'
26דצמברכ"ח כסלו התש"פגיטין ט'
27דצמברכ"ט כסלו התש"פקידושין א'
28דצמברל' כסלו התש"פקידושין ב'
29דצמברא' טבת התש"פקידושין ג'
30דצמברב' טבת התש"פקידושין ד'
31דצמברג' טבת התש"פבבא קמא א'