לוח תמידי לפרק היומי

הבא
נובמבר 2019
הקודם
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
 
1נובמברג' חשון התש"פיבמות י"ב
2נובמברד' חשון התש"פיבמות י"ג
3נובמברה' חשון התש"פיבמות י"ד
4נובמברו' חשון התש"פיבמות ט"ו
5נובמברז' חשון התש"פיבמות ט"ז
6נובמברח' חשון התש"פכתובות א'
7נובמברט' חשון התש"פכתובות ב'
8נובמברי' חשון התש"פכתובות ג'
9נובמברי"א חשון התש"פכתובות ד'
10נובמברי"ב חשון התש"פכתובות ה'
11נובמברי"ג חשון התש"פכתובות ו'
12נובמברי"ד חשון התש"פכתובות ז'
13נובמברט"ו חשון התש"פכתובות ח'
14נובמברט"ז חשון התש"פכתובות ט'
15נובמברי"ז חשון התש"פכתובות י'
16נובמברי"ח חשון התש"פכתובות י"א
17נובמברי"ט חשון התש"פכתובות י"ב
18נובמברכ' חשון התש"פכתובות י"ג
19נובמברכ"א חשון התש"פנדרים א'
20נובמברכ"ב חשון התש"פנדרים ב'
21נובמברכ"ג חשון התש"פנדרים ג'
22נובמברכ"ד חשון התש"פנדרים ד'
23נובמברכ"ה חשון התש"פנדרים ה'
24נובמברכ"ו חשון התש"פנדרים ו'
25נובמברכ"ז חשון התש"פנדרים ז'
26נובמברכ"ח חשון התש"פנדרים ח'
27נובמברכ"ט חשון התש"פנדרים ט'
28נובמברל' חשון התש"פנדרים י'
29נובמברא' כסלו התש"פנדרים י"א
30נובמברב' כסלו התש"פנזיר א'