לוח תמידי לפרק היומי

הבא
מאי 2019
הקודם
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
1מאיכ"ו ניסן התשע"טטבול יום ב'
2מאיכ"ז ניסן התשע"טטבול יום ג'
3מאיכ"ח ניסן התשע"טטבול יום ד'
4מאיכ"ט ניסן התשע"טידים א'
5מאיל' ניסן התשע"טידים ב'
6מאיא' אייר התשע"טידים ג'
7מאיב' אייר התשע"טידים ד'
8מאיג' אייר התשע"טעוקצין א'
9מאיד' אייר התשע"טעוקצין ב'
10מאיה' אייר התשע"טעוקצין ג'
11מאיו' אייר התשע"טברכות א'
12מאיז' אייר התשע"טברכות ב'
13מאיח' אייר התשע"טברכות ג'
14מאיט' אייר התשע"טברכות ד'
15מאיי' אייר התשע"טברכות ה'
16מאיי"א אייר התשע"טברכות ו'
17מאיי"ב אייר התשע"טברכות ז'
18מאיי"ג אייר התשע"טברכות ח'
19מאיי"ד אייר התשע"טברכות ט'
20מאיט"ו אייר התשע"טפאה א'
21מאיט"ז אייר התשע"טפאה ב'
22מאיי"ז אייר התשע"טפאה ג'
23מאיי"ח אייר התשע"טפאה ד'
24מאיי"ט אייר התשע"טפאה ה'
25מאיכ' אייר התשע"טפאה ו'
26מאיכ"א אייר התשע"טפאה ז'
27מאיכ"ב אייר התשע"טפאה ח'
28מאיכ"ג אייר התשע"טדמאי א'
29מאיכ"ד אייר התשע"טדמאי ב'
30מאיכ"ה אייר התשע"טדמאי ג'
31מאיכ"ו אייר התשע"טדמאי ד'