לוח תמידי לפרק היומי

הבא
יולי 2019
הקודם
א ב ג ד ה ו ש
 
1יוליכ"ח סיון התשע"טתרומות ט'
2יוליכ"ט סיון התשע"טתרומות י'
3יוליל' סיון התשע"טתרומות י"א
4יוליא' תמוז התשע"טמעשרות א'
5יוליב' תמוז התשע"טמעשרות ב'
6יוליג' תמוז התשע"טמעשרות ג'
7יוליד' תמוז התשע"טמעשרות ד'
8יוליה' תמוז התשע"טמעשרות ה'
9יוליו' תמוז התשע"טמעשר שני א'
10יוליז' תמוז התשע"טמעשר שני ב'
11יוליח' תמוז התשע"טמעשר שני ג'
12יוליט' תמוז התשע"טמעשר שני ד'
13יוליי' תמוז התשע"טמעשר שני ה'
14יוליי"א תמוז התשע"טחלה א'
15יוליי"ב תמוז התשע"טחלה ב'
16יוליי"ג תמוז התשע"טחלה ג'
17יוליי"ד תמוז התשע"טחלה ד'
18יוליט"ו תמוז התשע"טערלה א'
19יוליט"ז תמוז התשע"טערלה ב'
20יוליי"ז תמוז התשע"טערלה ג'
21יוליי"ח תמוז התשע"טבכורים א'
22יוליי"ט תמוז התשע"טבכורים ב'
23יוליכ' תמוז התשע"טבכורים ג'
24יוליכ"א תמוז התשע"טבכורים ד'
25יוליכ"ב תמוז התשע"טשבת א'
26יוליכ"ג תמוז התשע"טשבת ב'
27יוליכ"ד תמוז התשע"טשבת ג'
28יוליכ"ה תמוז התשע"טשבת ד'
29יוליכ"ו תמוז התשע"טשבת ה'
30יוליכ"ז תמוז התשע"טשבת ו'
31יוליכ"ח תמוז התשע"טשבת ז'